Plynoinstalatérství Jiří Klamert

  • Plynoinstalatérství Jiří Klamert má licenční smlouvu na připojení plynoměrů a jejich zaplombování s Pražskou plynárenskou a.s.
  • Plynoinstalatérství Jiří Klamert má licenční smlouvu na opravy přípravkem Pragotěs
  • Plynoinstalatérství Jiří Klamert má osvědčení k revizím a zkouškám vyhrazených zařízení