Opravy plynových potrubí - plynoinstalatérství

Plynoinstalatérství Jiří Klamert provádí opravy plynových potrubí od roku 1980. Firma má  oprávnění a osvědčení na montáže, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení. Firma je schopná provést opravy plynových potrubí metodou Pragotěs do 24 hodin od zahájení prací.

Opravy plynových potrubí


Opravy plynových potrubí provádíme při zjištění netěsnosti v závitových spojích domovního plynovodu. Opravy plynových potrubí provádíme napuštěním plynového potrubí pod tlakem těsnící látkou Pragotěs. Touto metodou je možno přetěsnit závitové spoje jak domovního plynovodu od HUP po uzávěry plynoměru, tak bytových rozvodů od plynoměrů po uzávěry spotřebičů.

Těsnící látka Pragotěs


Opravy plynových potrubí těsnící látkou Pragotěs odstraní všechny netěsnosti a únik plynu na plynových rozvodech. Tyto opravy plynových potrubí těsnící látkou Pragotěs nevyžadují výměnu stávajícího potrubí. Těsnost plynových potrubí se obnoví po nasáknutí konopných vláken Pragotěsem. Na opravy přípravkem Pragotěs má firma od výrobce licenční smlouvu.

Další služby


Plynoinstalatérství Jiří Klamert má osvědčení k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení. Licenční smlouvu na připojení plynoměrů a jejich zaplombování má firma s Pražskou plynárenskou a.s.. Máte-li zájem o služby plynoinstalatérství, neváhejte nás kontaktovat na telefonu 721 333 977 nebo e-mailu klamertjiri@seznam.cz. Informace o cenách najdete v sekci ceník.